Процедури

Процедура № 3831 на ДГС Мъглиж

Процедура № 3831 на ДГС Мъглиж от 29.01.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 29.01.2020
Втора дата
Начална цена 53,013.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203113

Данни за дървесината

Обект/и № 203113
Дървесен вид см, бб, бк
Едра 475 куб.м.
Средна 268 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 87 куб.м.
За огрев 37 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Всичко 885 куб.м.