Процедури

Процедура № 3898 на ДГС Мъглиж

Процедура № 3898 на ДГС Мъглиж от 17.02.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 17.02.2020
Втора дата
Начална цена 27,979.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203112

Данни за дървесината

Обект/и № 203112
Дървесен вид бк, гбр
Едра 30 куб.м.
Средна 14 куб.м.
Дребна 24 куб.м.
Технологична 164 куб.м.
За огрев 330 куб.м.
ОЗМ 35 куб.м.
Всичко 597 куб.м.