Процедури

Процедура № 3899 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 17.02.2020
Втора дата
Начална цена 47,295.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203113

Данни за дървесината

Обект/и № 203113
Дървесен вид бб, см, бк
Едра 475 куб.м.
Средна 268 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 87 куб.м.
За огрев 37 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Всичко 885 куб.м.