Процедури

Процедура № 3900 на ДГС Мъглиж

Процедура № 3900 на ДГС Мъглиж от 17.02.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 17.02.2020
Втора дата
Начална цена 5,905.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203114

Данни за дървесината

Обект/и № 203114
Дървесен вид бб, чб
Едра 8 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 107 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 28 куб.м.
Всичко 143 куб.м.