Процедури

Процедура № 3931 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 27.02.2020
Втора дата
Начална цена 28,908.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203115

Данни за дървесината

Обект/и № 203115
Дървесен вид чб
Едра 75 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 605 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 68 куб.м.
Всичко 748 куб.м.