Процедури

Процедура № 3957 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 05.03.2020
Втора дата
Начална цена 25,493.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203112

Данни за дървесината

Обект/и № 203112
Дървесен вид бк, гбр
Едра 30 куб.м.
Средна 14 куб.м.
Дребна 24 куб.м.
Технологична 164 куб.м.
За огрев 330 куб.м.
ОЗМ 35 куб.м.
Всичко 597 куб.м.