Процедури

Процедура № 3958 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 05.03.2020
Втора дата
Начална цена 5,287.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203114

Данни за дървесината

Обект/и № 203114
Дървесен вид бб, чб
Едра 8 куб.м.
Средна 72 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 31 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 28 куб.м.
Всичко 143 куб.м.