Процедури

Процедура № 3995 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 13.03.2020
Втора дата
Начална цена 13,050.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203116

Данни за дървесината

Обект/и № 203116
Дървесен вид бб, чб
Едра 0 куб.м.
Средна 117 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
Технологична 184 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 24 куб.м.
Всичко 338 куб.м.