Процедури

Процедура № 3996 на ДГС Мъглиж

Процедура № 3996 на ДГС Мъглиж от 13.03.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 13.03.2020
Втора дата
Начална цена 27,990.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203117

Данни за дървесината

Обект/и № 203117
Дървесен вид бб
Едра 83 куб.м.
Средна 266 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
Технологична 263 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 31 куб.м.
Всичко 651 куб.м.