Процедури

Процедура № 4036 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 23.03.2020
Втора дата
Начална цена 45,402.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203118

Данни за дървесината

Обект/и № 203118
Дървесен вид чб, бб
Едра 346 куб.м.
Средна 224 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 328 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 64 куб.м.
Всичко 963 куб.м.