Процедури

Процедура № 4037 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 23.03.2020
Втора дата
Начална цена 110,447.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203119

Данни за дървесината

Обект/и № 203119
Дървесен вид бб, чб, см, здгл, бк
Едра 978 куб.м.
Средна 356 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
Технологична 462 куб.м.
За огрев 93 куб.м.
ОЗМ 129 куб.м.
Всичко 2032 куб.м.