Процедури

Процедура № 4066 на ДГС Мъглиж

Процедура № 4066 на ДГС Мъглиж от 30.03.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 30.03.2020
Втора дата
Начална цена 28,144.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203121

Данни за дървесината

Обект/и № 203121
Дървесен вид бб
Едра 83 куб.м.
Средна 266 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
Технологична 267 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 31 куб.м.
Всичко 655 куб.м.