Процедури

Процедура № 4067 на ДГС Мъглиж

Процедура № 4067 на ДГС Мъглиж от 30.03.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 30.03.2020
Втора дата
Начална цена 7,198.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203120

Данни за дървесината

Обект/и № 203120
Дървесен вид чб, бб
Едра 19 куб.м.
Средна 139 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
Технологична 14 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Всичко 188 куб.м.