Процедури

Процедура № 4110 на ДГС Мъглиж

Процедура № 4110 на ДГС Мъглиж от 06.04.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 06.04.2020
Втора дата
Начална цена 49,059.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203123

Данни за дървесината

Обект/и № 203123
Дървесен вид чб, бб
Едра 303 куб.м.
Средна 281 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 490 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 42 куб.м.
Всичко 1117 куб.м.