Процедури

Процедура № 4169 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 30.04.2020
Втора дата
Начална цена 4,587.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203120 на 30.04.2020 г. от ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 203120
Дървесен вид чб, бб
Едра 19 куб.м.
Средна 139 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
Технологична 14 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Всичко 188 куб.м.