Процедури

Процедура № 4170 на ДГС Мъглиж

Процедура № 4170 на ДГС Мъглиж от 30.04.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 30.04.2020
Втора дата
Начална цена 1,743.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203120 на 30.04.2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 203120
Дървесен вид чб, бб
Едра 19 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 19 куб.м.