Процедури

Процедура № 4172 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 30.04.2020
Втора дата
Начална цена 10,997.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203124

Данни за дървесината

Обект/и № 203124
Дървесен вид чб, бб
Едра 96 куб.м.
Средна 111 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 13 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 8 куб.м.
Всичко 230 куб.м.