Процедури

Процедура № 4337 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 08.06.2020
Втора дата
Начална цена 26,478.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203134

Данни за дървесината

Обект/и № 203134
Дървесен вид бк
Едра 121 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
Технологична 65 куб.м.
За огрев 340 куб.м.
ОЗМ 22 куб.м.
Всичко 578 куб.м.