Процедури

Процедура № 4767 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 17.11.2020
Втора дата
Начална цена 35,798.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203157 на 17.11.2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 203157
Дървесен вид здб, блг, цр, чб, бб, чб
Едра 0 куб.м.
Средна 268 куб.м.
Дребна 19 куб.м.
Технологична 118 куб.м.
За огрев 131 куб.м.
ОЗМ 32 куб.м.
Всичко 568 куб.м.