Процедури

Процедура № 4773 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 17.11.2020
Втора дата
Начална цена 14,854.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203145 на 17.11.2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 203145
Дървесен вид цр,гбр,ак,мжд,здб,блг
Едра 10 куб.м.
Средна 26 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 43 куб.м.
За огрев 117 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Всичко 212 куб.м.