Процедури

Процедура № 4872 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 11.12.2020
Втора дата
Начална цена 34,477.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213102 и № 213103 на 11.12.2020 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213102, 213104
Дървесен вид здб, гбр, цр, бк
Едра 25 куб.м.
Средна 84 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 586 куб.м.
За огрев 679 куб.м.
ОЗМ 37 куб.м.
Всичко 1413 куб.м.