Процедури

Процедура № 4873 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 11.12.2020
Втора дата
Начална цена 98,132.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213102 и № 213104 на 11.12.2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213102, 213104
Дървесен вид здб, гбр, цр, бк
Едра 25 куб.м.
Средна 84 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 586 куб.м.
За огрев 679 куб.м.
ОЗМ 37 куб.м.
Всичко 1413 куб.м.