Процедури

Процедура № 4948 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 04.01.2021
Втора дата
Начална цена 7,466.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213108 на 04.01.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213108
Дървесен вид чб, бб, здб
Едра 48 куб.м.
Средна 178 куб.м.
Дребна 17 куб.м.
Технологична 47 куб.м.
За огрев 3 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Всичко 306 куб.м.