Процедури

Процедура № 4956 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 04.01.2021
Втора дата
Начална цена 6,939.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213108 на 04.01.2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213108
Дървесен вид чб, бб
Едра 48 куб.м.
Средна 36 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 84 куб.м.