Процедури

Процедура № 4958 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 04.01.2021
Втора дата
Начална цена 35,400.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Транспортна услуга

Данни за дървесината

Обект/и № 213401
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.