Процедури

Процедура № 4993 на ДГС Мъглиж

Процедура № 4993 на ДГС Мъглиж от 20.01.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 20.01.2021
Втора дата
Начална цена 103,030.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213109 на 20.01.2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213109
Дървесен вид чб, бб,здб,см,бк
Едра 154 куб.м.
Средна 1227 куб.м.
Дребна 270 куб.м.
Технологична 625 куб.м.
За огрев 84 куб.м.
ОЗМ 72 куб.м.
Всичко 2432 куб.м.