Процедури

Процедура № 5019 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 29.01.2021
Втора дата
Начална цена 53,771.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213102 на 29.01.2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213102
Дървесен вид здб, гбр, цр
Едра 20 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 358 куб.м.
За огрев 358 куб.м.
ОЗМ 14 куб.м.
Всичко 773 куб.м.