Процедури

Процедура № 5050 на ДГС Мъглиж

Процедура № 5050 на ДГС Мъглиж от 15.02.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 15.02.2021
Втора дата
Начална цена 6,686.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213112 на 15.02.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213112
Дървесен вид чб, бб, здб
Едра 21 куб.м.
Средна 154 куб.м.
Дребна 21 куб.м.
Технологична 65 куб.м.
За огрев 4 куб.м.
ОЗМ 9 куб.м.
Всичко 274 куб.м.