Процедури

Процедура № 5060 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 15.02.2021
Втора дата
Начална цена 9,052.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213114 на 15.02.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213114
Дървесен вид чб, бб
Едра 46 куб.м.
Средна 153 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
Технологична 150 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 14 куб.м.
Всичко 371 куб.м.