Процедури

Процедура № 5066 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 15.02.2021
Втора дата
Начална цена 6,565.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 213115

Данни за дървесината

Обект/и № 213115
Дървесен вид чб, бб
Едра 14 куб.м.
Средна 95 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
Технологична 53 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 7 куб.м.
Всичко 176 куб.м.