Процедури

Процедура № 5122 на ДГС Мъглиж

Процедура № 5122 на ДГС Мъглиж от 08.03.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 08.03.2021
Втора дата
Начална цена 27,920.14 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Механизирана почвоподготовка, ръчна почвоподготовка, механизирано залесяване, попълване и отглеждане на култури

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.