Процедури

Процедура № 5228 на ДГС Мъглиж

Процедура № 5228 на ДГС Мъглиж от 05.04.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 05.04.2021
Втора дата
Начална цена 12,300.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен, Обект № 213122

Данни за дървесината

Обект/и № 213122
Дървесен вид чб, бб
Едра 31 куб.м.
Средна 30 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 206 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 38 куб.м.
Всичко 305 куб.м.