Процедури

Процедура № 5274 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 23.04.2021
Втора дата
Начална цена 33,500.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Транспортна услуга

Данни за дървесината

Обект/и № 213402
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.