Процедури

Процедура № 5275 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 23.04.2021
Втора дата
Начална цена 962.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213119 на 23.04.2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213119
Дървесен вид чб
Едра 5 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 12 куб.м.