Процедури

Процедура № 5299 на ДГС Мъглиж

Процедура № 5299 на ДГС Мъглиж от 10.05.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 10.05.2021
Втора дата
Начална цена 2,540.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213125 на 10.05.2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213125
Дървесен вид здб,бк
Едра 8 куб.м.
Средна 25 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 33 куб.м.