Процедури

Процедура № 5300 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 10.05.2021
Втора дата
Начална цена 22,091.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213125 на 10.05.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213125
Дървесен вид здб,бл,бк,гбр
Едра 8 куб.м.
Средна 78 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 385 куб.м.
За огрев 386 куб.м.
ОЗМ 43 куб.м.
Всичко 901 куб.м.