Процедури

Процедура № 5317 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 10.05.2021
Втора дата
Начална цена 11,405.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213127, 213128, 213129 на 10.05.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213127, 213128, 213129
Дървесен вид чб, бб
Едра 97 куб.м.
Средна 154 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
Технологична 197 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Всичко 469 куб.м.