Процедури

Процедура № 5924 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 31.01.2022
Втора дата
Начална цена 57,855.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти №213142П;223110П2;223111П;223112П;223117П;223118П; на 31.01.2022 год. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № №213142П;223110П2;223111П;223112П;223117П;223118П;
Дървесен вид чб,бб,см,бл,цр,здб,бк,гбр,срлп,бл,
Едра 71 куб.м.
Средна 79 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 351 куб.м.
За огрев 138 куб.м.
ОЗМ 14 куб.м.
Всичко 653 куб.м.