Процедура № 5924 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Мъглиж 31.01.2022 57,855.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти №213142П;223110П2;223111П;223112П;223117П;223118П; на 31.01.2022 год. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№213142П;223110П2;223111П;223112П;223117П;223118П; чб,бб,см,бл,цр,здб,бк,гбр,срлп,бл, 71 куб.м. 79 куб.м. 0 куб.м. 351 куб.м. 138 куб.м. 14 куб.м. 653 куб.м.