Процедура № 5987 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Мъглиж 04.03.2022 15,183.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обекти №№ 223118, 223120 на 04.03.2022 г. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
223118, 223120 чб, бб, ак, бл, здб, цр 22 куб.м. 154 куб.м. 20 куб.м. 23 куб.м. 257 куб.м. 2 куб.м. 478 куб.м.