Процедури

Процедура № 5987 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 04.03.2022
Втора дата
Начална цена 15,183.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обекти №№ 223118, 223120 на 04.03.2022 г. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 223118, 223120
Дървесен вид чб, бб, ак, бл, здб, цр
Едра 22 куб.м.
Средна 154 куб.м.
Дребна 20 куб.м.
Технологична 23 куб.м.
За огрев 257 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Всичко 478 куб.м.