Процедура № 6143 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6143 на ДГС Мъглиж от 19.05.2022 е прекратена!
ДГС Мъглиж 19.05.2022 29,832.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до населените места с. Ягода, с. Тулово, гр. Мъглиж, с. Шаново, с. Юлиево до дома на клиента от Обект № 223119 на 19.05.2022 г. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
223119 ак, цр 0 куб.м. 40 куб.м. 39 куб.м. 0 куб.м. 321 куб.м. 0 куб.м. 400 куб.м.