Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3590 ДГС Мъглиж 27.11.2019 193161
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
154 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 202 куб.м.
чб, бб
Процедури за продажба на дървесина 16,894.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193161 на 27.11.2019 год. Виж пълна информация
3589 ДГС Мъглиж 27.11.2019 193160
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
151 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 233 куб.м.
бб, чб, бк
Процедури за продажба на дървесина 20,210.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193160 на 27.11.2019 год. Виж пълна информация
3588 ДГС Мъглиж 27.11.2019 193129
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 110 куб.м. 57 куб.м. 20 куб.м. 240 куб.м.
бк, гбр, трп
Процедури за продажба на дървесина 18,033.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193129 на 27.11.2019 год. Виж пълна информация
3587 ДГС Мъглиж 27.11.2019 193129
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 110 куб.м. 57 куб.м. 20 куб.м. 240 куб.м.
бк, гбр, трп
Процедури за добив на дървесина 5,856.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 193129 на 27.11.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3528 ДГС Мъглиж 08.11.2019 Договаряне без предварително обявление 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо и сервизно обслужване , основен и текущ ремонт,включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка на ТП ДГС Мъглиж за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3522 ДГС Мъглиж 12.11.2019 193128
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
315 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 81 куб.м. 39 куб.м. 9 куб.м. 465 куб.м.
бб, бк, гбр
Процедури за продажба на дървесина 41,791.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193128 на 12.11.2019 год. Виж пълна информация
3521 ДГС Мъглиж 12.11.2019 193128
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
315 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 81 куб.м. 39 куб.м. 9 куб.м. 465 куб.м.
бк, бк, гбр
Процедури за добив на дървесина 11,346.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 193128 на 12.11.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3519 ДГС Мъглиж 08.11.2019 193119
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
720 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 410 куб.м. 44 куб.м. 65 куб.м. 1239 куб.м.
см, бб, бк
Продажба на стояща дървесина на корен 74,948.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193119 Виж пълна информация
3517 ДГС Мъглиж 02.12.2019 Открита процедура 2,460.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции /без защитно облекло за пожари/”: Обособена позиция № 1: „Доставка чрез закупуване на работни дрехи”; Обособена позиция № 2: „Доставка чрез закупуване на обувни изделия” Виж пълна информация
3514 ДГС Мъглиж 06.11.2019 193127
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 35 куб.м. 0 куб.м. 405 куб.м. 0 куб.м. 73 куб.м. 545 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 34,895.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193127 на 06.11.2019 год. Виж пълна информация
3513 ДГС Мъглиж 06.11.2019 193126
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 136 куб.м. 3 куб.м. 11 куб.м. 192 куб.м.
бб,см,бк
Процедури за продажба на дървесина 12,889.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193126 на 06.11.2019 год. Виж пълна информация
3512 ДГС Мъглиж 06.11.2019 193125
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116 куб.м. 52 куб.м. 0 куб.м. 147 куб.м. 55 куб.м. 34 куб.м. 404 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бк,гбр
Процедури за продажба на дървесина 30,098.40 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193125 на 06.11.2019 год. Виж пълна информация
3511 ДГС Мъглиж 06.11.2019 193127
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 35 куб.м. 0 куб.м. 405 куб.м. 0 куб.м. 73 куб.м. 545 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 13,298.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 193127 на 06.11.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3510 ДГС Мъглиж 06.11.2019 193126
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 136 куб.м. 3 куб.м. 11 куб.м. 192 куб.м.
бб,см,бк
Процедури за добив на дървесина 4,684.80 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 193126 на 06.11.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3509 ДГС Мъглиж 06.11.2019 193125
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116 куб.м. 52 куб.м. 0 куб.м. 147 куб.м. 55 куб.м. 34 куб.м. 404 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бк,гбр
Процедури за добив на дървесина 9,857.60 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 193125 на 06.11.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3456 ДГС Мъглиж 08.10.2019 Събиране на оферти с обява 2,196.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2019 г. на работниците и служителите, предвидени в Приложение №5 на Наредба №3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците в ТП ДГС Мъглиж“ Виж пълна информация
3448 ДГС Мъглиж 11.10.2019 193125
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
74 куб.м. 89 куб.м. 4 куб.м. 59 куб.м. 33 куб.м. 7 куб.м. 266 куб.м.
см, бб, чб, бк, гбр, здгл
Продажба на стояща дървесина на корен 13,243.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193125 Виж пълна информация
3433 ДГС Мъглиж 04.10.2019 193124
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 139 куб.м. 170 куб.м. 7 куб.м. 317 куб.м.
бк, здб, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 14,952.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193124 Виж пълна информация
3391 ДГС Мъглиж 08.10.2019 Открита процедура 10,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка и доставка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. включително и техника в извънгаранционен срок) за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Мъглиж“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3380 ДГС Мъглиж 10.09.2019 193123
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
164 куб.м. 86 куб.м. 2 куб.м. 106 куб.м. 84 куб.м. 57 куб.м. 499 куб.м.
см, бб, бк, здгл, чб, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 26,667.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193123 Виж пълна информация