Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3456 ДГС Мъглиж 08.10.2019 Събиране на оферти с обява 2,196.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2019 г. на работниците и служителите, предвидени в Приложение №5 на Наредба №3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците в ТП ДГС Мъглиж“ Виж пълна информация
3448 ДГС Мъглиж 11.10.2019 193125
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
74 куб.м. 89 куб.м. 4 куб.м. 59 куб.м. 33 куб.м. 7 куб.м. 266 куб.м.
см, бб, чб, бк, гбр, здгл
Продажба на стояща дървесина на корен 13,243.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193125 Виж пълна информация
3433 ДГС Мъглиж 04.10.2019 193124
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 139 куб.м. 170 куб.м. 7 куб.м. 317 куб.м.
бк, здб, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 14,952.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193124 Виж пълна информация
3391 ДГС Мъглиж 08.10.2019 Открита процедура 10,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка и доставка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. включително и техника в извънгаранционен срок) за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Мъглиж“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3380 ДГС Мъглиж 10.09.2019 193123
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
164 куб.м. 86 куб.м. 2 куб.м. 106 куб.м. 84 куб.м. 57 куб.м. 499 куб.м.
см, бб, бк, здгл, чб, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 26,667.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193123 Виж пълна информация
3378 ДГС Мъглиж 01.10.2019 Открита процедура 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3374 ДГС Мъглиж 01.10.2019 Открита процедура 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо и сервизно обслужване, основен и текущ ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка на ТП ДГС Мъглиж за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3373 ДГС Мъглиж 10.09.2019 193122
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 391 куб.м. 324 куб.м. 242 куб.м. 975 куб.м.
бк, здб, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 44,862.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193122 Виж пълна информация
3367 ДГС Мъглиж 26.08.2019 Договаряне 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 36 месеца“. Виж пълна информация
3354 ДГС Мъглиж 02.09.2019 193121
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 551 куб.м. 15 куб.м. 25 куб.м. 627 куб.м.
чб, здб, ак, бб
Продажба на стояща дървесина на корен 26,450.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193121 Виж пълна информация
3340 ДГС Мъглиж 23.08.2019 № 193110-19, № 193110-21
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
257 куб.м. 270 куб.м. 5 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 31 куб.м. 623 куб.м.
чб, бб
Процедури за продажба на дървесина 49,691.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад, обекти: № 193110-19, № 193110-21 Виж пълна информация
3250 ДГС Мъглиж 18.07.2019 193120
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
87 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 75 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 164 куб.м.
здгл, бб, см, ел
Продажба на стояща дървесина на корен 11,617.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193120 Виж пълна информация
3219 ДГС Мъглиж 05.07.2019 193119
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
720 куб.м. 297 куб.м. 7 куб.м. 106 куб.м. 44 куб.м. 65 куб.м. 1239 куб.м.
см, бб, бк
Продажба на стояща дървесина на корен 87,992.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193119 Виж пълна информация
3213 ДГС Мъглиж 05.07.2019 193118
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
55 куб.м. 81 куб.м. 3 куб.м. 54 куб.м. 82 куб.м. 59 куб.м. 334 куб.м.
бк
Продажба на стояща дървесина на корен 16,847.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193118 Виж пълна информация
3174 ДГС Мъглиж 25.06.2019 193102
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
246 куб.м. 141 куб.м. 0 куб.м. 226 куб.м. 13 куб.м. 35 куб.м. 661 куб.м.
бб,см,ела,бк
Продажба на стояща дървесина на корен 40,410.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193102 Виж пълна информация
3173 ДГС Мъглиж 18.06.2019 Събиране на оферти с обява 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на листни и гранулирани торове за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
3172 ДГС Мъглиж 25.06.2019 193117
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
104 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 128 куб.м. 85 куб.м. 75 куб.м. 392 куб.м.
бк
Продажба на стояща дървесина на корен 20,637.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193117 Виж пълна информация
3171 ДГС Мъглиж 25.06.2019 193116
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
80 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 256 куб.м. 11 куб.м. 27 куб.м. 374 куб.м.
см, бб, бк, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 18,158.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193116 Виж пълна информация
3170 ДГС Мъглиж 25.06.2019 193112
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 296 куб.м. 153 куб.м. 150 куб.м. 605 куб.м.
бк, здб, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 29,159.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193112 Виж пълна информация
3114 ДГС Мъглиж 03.06.2019 193110-8
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 19 куб.м.
бк, здб, трп
Процедури за продажба на дървесина 1,785.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-8 Виж пълна информация