Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3995 ДГС Мъглиж 13.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 117 куб.м. 13 куб.м. 184 куб.м. 0 куб.м. 24 куб.м. 338 куб.м.
бб, чб
203116 Продажба на стояща дървесина на корен 13,050.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203116 Виж пълна информация
3958 ДГС Мъглиж 05.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 72 куб.м. 4 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 28 куб.м. 143 куб.м.
бб, чб
203114 Продажба на стояща дървесина на корен 5,287.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203114 Виж пълна информация
3957 ДГС Мъглиж 05.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 14 куб.м. 24 куб.м. 164 куб.м. 330 куб.м. 35 куб.м. 597 куб.м.
бк, гбр
203112 Продажба на стояща дървесина на корен 25,493.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203112 Виж пълна информация
3931 ДГС Мъглиж 27.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
75 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 605 куб.м. 0 куб.м. 68 куб.м. 748 куб.м.
чб
203115 Продажба на стояща дървесина на корен 28,908.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203115 Виж пълна информация
3914 ДГС Мъглиж 17.02.2020 Договаряне без предварително обявление 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо и сервизно обслужване , основен и текущ ремонт,включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка на ТП ДГС Мъглиж за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3900 ДГС Мъглиж 17.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 107 куб.м. 0 куб.м. 28 куб.м. 143 куб.м.
бб, чб
203114 Продажба на стояща дървесина на корен 5,905.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203114 Виж пълна информация
Процедура № 3900 на ДГС Мъглиж от 17.02.2020 е прекратена!
3899 ДГС Мъглиж 17.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
475 куб.м. 268 куб.м. 2 куб.м. 87 куб.м. 37 куб.м. 16 куб.м. 885 куб.м.
бб, см, бк
203113 Продажба на стояща дървесина на корен 47,295.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203113 Виж пълна информация
3898 ДГС Мъглиж 17.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 14 куб.м. 24 куб.м. 164 куб.м. 330 куб.м. 35 куб.м. 597 куб.м.
бк, гбр
203112 Продажба на стояща дървесина на корен 27,979.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203112 Виж пълна информация
Процедура № 3898 на ДГС Мъглиж от 17.02.2020 е прекратена!
3897 ДГС Мъглиж 17.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 6 куб.м. 1 куб.м. 240 куб.м. 240 куб.м. 144 куб.м. 635 куб.м.
здб
203102 Процедури за продажба на дървесина 37,553.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203102 на 17.02.2020 год. Виж пълна информация
3874 ДГС Мъглиж 11.02.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 18,634.94 лв. без ДДС
Предмет: Ръчна почвоподготовка; залесяване; попълване и отглеждане на култури Виж пълна информация
3831 ДГС Мъглиж 29.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
475 куб.м. 268 куб.м. 2 куб.м. 87 куб.м. 37 куб.м. 16 куб.м. 885 куб.м.
см, бб, бк
203113 Продажба на стояща дървесина на корен 53,013.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203113 Виж пълна информация
Процедура № 3831 на ДГС Мъглиж от 29.01.2020 е прекратена!
3830 ДГС Мъглиж 29.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 14 куб.м. 24 куб.м. 164 куб.м. 330 куб.м. 35 куб.м. 597 куб.м.
бк, гбр
203112 Продажба на стояща дървесина на корен 28,976.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203112 Виж пълна информация
Процедура № 3830 на ДГС Мъглиж от 29.01.2020 е прекратена!
3829 ДГС Мъглиж 29.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 6 куб.м. 1 куб.м. 240 куб.м. 240 куб.м. 144 куб.м. 635 куб.м.
здб
203102 Процедури за продажба на дървесина 41,375.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203102 на 29.01.2020 год. Виж пълна информация
Процедура № 3829 на ДГС Мъглиж от 29.01.2020 е прекратена!
3828 ДГС Мъглиж 29.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 6 куб.м. 1 куб.м. 240 куб.м. 240 куб.м. 144 куб.м. 635 куб.м.
здб
203102 Процедури за добив на дървесина 15,494.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203102 на 29.01.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3820 ДГС Мъглиж 21.01.2020 Събиране на оферти с обява 11,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на 90 м3 торфена смес за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
3788 ДГС Мъглиж 08.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
143 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 498 куб.м. 131 куб.м. 109 куб.м. 881 куб.м.
здб; бл; чб; бб
203106 Процедури за продажба на дървесина 58,917.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203106 на 08.01.2020 год. Виж пълна информация
3787 ДГС Мъглиж 08.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 6 куб.м. 1 куб.м. 240 куб.м. 240 куб.м. 144 куб.м. 635 куб.м.
здб
203102 Процедури за продажба на дървесина 43,604.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203102 на 08.01.2020 год. Виж пълна информация
Процедура № 3787 на ДГС Мъглиж от 08.01.2020 е прекратена!
3786 ДГС Мъглиж 08.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
143 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 498 куб.м. 131 куб.м. 109 куб.м. 881 куб.м.
здб; бл; чб; бб
203106 Процедури за добив на дървесина 21,496.40 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203106 на 08.01.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3785 ДГС Мъглиж 08.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 6 куб.м. 1 куб.м. 240 куб.м. 240 куб.м. 144 куб.м. 635 куб.м.
здб
203102 Процедури за добив на дървесина 15,494.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203102 на 08.01.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
Процедура № 3785 на ДГС Мъглиж от 08.01.2020 е прекратена!
3784 ДГС Мъглиж 08.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 93 куб.м. 120 куб.м. 3 куб.м. 268 куб.м.
здб
203107 Процедури за продажба на дървесина 19,110.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203107 на 08.01.2020 год. Виж пълна информация