Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3783 ДГС Мъглиж 08.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 93 куб.м. 120 куб.м. 3 куб.м. 268 куб.м.
здб
203107 Процедури за добив на дървесина 6,539.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203107 на 08.01.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3782 ДГС Мъглиж 08.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 118 куб.м. 121 куб.м. 0 куб.м. 246 куб.м.
блг, цр
203105 Процедури за продажба на дървесина 17,245.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203105 на 08.01.2020 год. Виж пълна информация
3780 ДГС Мъглиж 08.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 118 куб.м. 121 куб.м. 0 куб.м. 246 куб.м.
блг, цр
203105 Процедури за добив на дървесина 6,002.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203105 на 08.01.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3736 ДГС Мъглиж 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 36 куб.м.
бб, чб, здгл
193110-28 Процедури за продажба на дървесина 3,333.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193110-28 на 20.12.2019 год Виж пълна информация
3735 ДГС Мъглиж 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 81 куб.м.
чб, бб
193110-27 Процедури за продажба на дървесина 6,691.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193110-27 на 20.12.2019 год Виж пълна информация
3734 ДГС Мъглиж 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м.
чб
193110-26 Процедури за продажба на дървесина 672.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193110-26 на 20.12.2019 год. Виж пълна информация
3733 ДГС Мъглиж 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
154 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 202 куб.м.
чб, бб
193161 Процедури за продажба на дървесина 16,087.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193161 на 20.12.2019 год. Виж пълна информация
3732 ДГС Мъглиж 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
720 куб.м. 297 куб.м. 7 куб.м. 106 куб.м. 44 куб.м. 65 куб.м. 1239 куб.м.
см, бб, бк
203111 Продажба на стояща дървесина на корен 68,276.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203111 Виж пълна информация
3731 ДГС Мъглиж 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
151 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 233 куб.м.
бб, чб
193160 Процедури за продажба на дървесина 16,087.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193160 на 20.12.2019 год. Виж пълна информация
3729 ДГС Мъглиж 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
82 куб.м. 49 куб.м. 2 куб.м. 222 куб.м. 410 куб.м. 18 куб.м. 783 куб.м.
см, бб, бк, здгл
203108 Процедури за продажба на дървесина 58,129.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203108 на 20.12.2019 год. Виж пълна информация
3728 ДГС Мъглиж 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
82 куб.м. 49 куб.м. 2 куб.м. 222 куб.м. 410 куб.м. 18 куб.м. 783 куб.м.
см, бб, бк, здгл
203108 Процедури за добив на дървесина 19,105.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203108 на 20.12.2019 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3727 ДГС Мъглиж 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 93 куб.м. 120 куб.м. 3 куб.м. 268 куб.м.
здб
203107 Процедури за продажба на дървесина 19,688.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203107 на 20.12.2019 год. Виж пълна информация
Процедура № 3727 на ДГС Мъглиж от 20.12.2019 е прекратена!
3726 ДГС Мъглиж 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 93 куб.м. 120 куб.м. 3 куб.м. 268 куб.м.
здб
203107 Процедури за добив на дървесина 6,539.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203107 на 20.12.2019 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
Процедура № 3726 на ДГС Мъглиж от 20.12.2019 е прекратена!
3724 ДГС Мъглиж 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
219 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 252 куб.м. 5 куб.м. 40 куб.м. 516 куб.м.
чб, бб, здб
203109 Процедури за продажба на дървесина 36,788.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203109 на 19.12.2019 год. Виж пълна информация
3722 ДГС Мъглиж 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
219 куб.м. 200 куб.м. 5 куб.м. 47 куб.м. 5 куб.м. 40 куб.м. 516 куб.м.
чб, бб, здб
203109 Процедури за добив на дървесина 12,590.40 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203109 на 19.12.2019 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3721 ДГС Мъглиж 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 6 куб.м. 1 куб.м. 240 куб.м. 240 куб.м. 144 куб.м. 635 куб.м.
здб
203102 Процедури за продажба на дървесина 45,832.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203102 на 19.12.2019 год. Виж пълна информация
Процедура № 3721 на ДГС Мъглиж от 19.12.2019 е прекратена!
3720 ДГС Мъглиж 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 6 куб.м. 1 куб.м. 240 куб.м. 240 куб.м. 144 куб.м. 635 куб.м.
здб
203102 Процедури за добив на дървесина 15,494.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203102 на 19.12.2019 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
Процедура № 3720 на ДГС Мъглиж от 19.12.2019 е прекратена!
3719 ДГС Мъглиж 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 69 куб.м. 170 куб.м. 0 куб.м. 246 куб.м.
блг, цр
203105 Процедури за продажба на дървесина 17,740.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203105 на 19.12.2019 год. Виж пълна информация
Процедура № 3719 на ДГС Мъглиж от 19.12.2019 е прекратена!
3718 ДГС Мъглиж 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
290 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 681 куб.м. 272 куб.м. 262 куб.м. 1505 куб.м.
бб,см,бк
203101 Продажба на стояща дървесина на корен 74,966.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203101 Виж пълна информация
3717 ДГС Мъглиж 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 69 куб.м. 170 куб.м. 0 куб.м. 246 куб.м.
блг, цр
203105 Процедури за добив на дървесина 6,002.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203105 на 19.12.2019 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
Процедура № 3717 на ДГС Мъглиж от 19.12.2019 е прекратена!