slide

Процедури | ДГС Мъглиж

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5611 на ДГС Мъглиж от 21.10.2021 е прекратена!
5611 ДГС Мъглиж 21.10.2021 Открита процедура 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5610 на ДГС Мъглиж от 29.09.2021 е прекратена!
5610 ДГС Мъглиж 29.09.2021 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5535 на ДГС Мъглиж от 24.08.2021 е прекратена!
5535 ДГС Мъглиж 24.08.2021 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5531 ДГС Мъглиж 03.09.2021 бк,гбр,здб,чб,бб,см 213125,213140,213142 Процедури за продажба на дървесина 49,263.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5530 ДГС Мъглиж 03.09.2021 чб,бб,см 213142 Процедури за добив на дървесина 4,026.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5523 на ДГС Мъглиж от 31.08.2021 е прекратена!
5523 ДГС Мъглиж 31.08.2021 бк,гбр 213140 Процедури за добив на дървесина 9,126.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5522 ДГС Мъглиж 31.08.2021 бл,цр,здб,гбр 213133 -I Процедури за продажба на дървесина 10,792.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5494 на ДГС Мъглиж от 13.08.2021 е прекратена!
5494 ДГС Мъглиж 13.08.2021 чб 213129 Процедури за продажба на дървесина 2,205.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5487 ДГС Мъглиж 13.08.2021 здб, гбр 213130 II Процедури за продажба на дървесина 10,573.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5470 ДГС Мъглиж 24.08.2021 Открита процедура 33,666.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5469 на ДГС Мъглиж от 11.08.2021 е прекратена!
5469 ДГС Мъглиж 11.08.2021 бк,здб 213121,213130,213133 Процедури за продажба на дървесина 4,478.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5457 на ДГС Мъглиж от 11.08.2021 е прекратена!
5457 ДГС Мъглиж 11.08.2021 Открита процедура 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5455 на ДГС Мъглиж от 26.07.2021 е прекратена!
5455 ДГС Мъглиж 26.07.2021 чб 213129 Процедури за продажба на дървесина 2,450.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5438 на ДГС Мъглиж от 21.07.2021 е прекратена!
5438 ДГС Мъглиж 21.07.2021 здб, гбр, бк 213130 I Процедури за продажба на дървесина 16,785.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5436 ДГС Мъглиж 21.07.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 13,927.44 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5425 на ДГС Мъглиж от 12.07.2021 е прекратена!
5425 ДГС Мъглиж 12.07.2021 бк,здб 213121, 213130 Процедури за продажба на дървесина 4,160.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5394 на ДГС Мъглиж от 28.06.2021 е прекратена!
5394 ДГС Мъглиж 28.06.2021 здб 213133 Процедури за продажба на дървесина 800.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5393 ДГС Мъглиж 28.06.2021 здб, гбр, бл, цр 213133 Процедури за добив на дървесина 6,612.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5392 ДГС Мъглиж 15.06.2021 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5391 ДГС Мъглиж 29.06.2021 Открита процедура 23,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача