Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4109 ДГС Мъглиж 06.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
86 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 74 куб.м. 225 куб.м. 63 куб.м. 452 куб.м.
бк
203122 Продажба на стояща дървесина на корен 22,455.36 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203122 Виж пълна информация
Процедура № 4109 на ДГС Мъглиж от 06.04.2020 е прекратена!
4067 ДГС Мъглиж 30.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 139 куб.м. 13 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 188 куб.м.
чб, бб
203120 Продажба на стояща дървесина на корен 7,198.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203120 Виж пълна информация
Процедура № 4067 на ДГС Мъглиж от 30.03.2020 е прекратена!
4066 ДГС Мъглиж 30.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
83 куб.м. 266 куб.м. 8 куб.м. 267 куб.м. 0 куб.м. 31 куб.м. 655 куб.м.
бб
203121 Продажба на стояща дървесина на корен 28,144.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203121 Виж пълна информация
Процедура № 4066 на ДГС Мъглиж от 30.03.2020 е прекратена!
4037 ДГС Мъглиж 23.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
978 куб.м. 356 куб.м. 14 куб.м. 462 куб.м. 93 куб.м. 129 куб.м. 2032 куб.м.
бб, чб, см, здгл, бк
203119 Продажба на стояща дървесина на корен 110,447.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203119 Виж пълна информация
4036 ДГС Мъглиж 23.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
346 куб.м. 224 куб.м. 1 куб.м. 328 куб.м. 0 куб.м. 64 куб.м. 963 куб.м.
чб, бб
203118 Продажба на стояща дървесина на корен 45,402.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203118 Виж пълна информация
4026 ДГС Мъглиж 18.03.2020 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на хигиенни материали и почистващи препарати за нуждите на ТП ДГС Мъглиж за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3996 ДГС Мъглиж 13.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
83 куб.м. 266 куб.м. 8 куб.м. 263 куб.м. 0 куб.м. 31 куб.м. 651 куб.м.
бб
203117 Продажба на стояща дървесина на корен 27,990.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203117 Виж пълна информация
Процедура № 3996 на ДГС Мъглиж от 13.03.2020 е прекратена!
3995 ДГС Мъглиж 13.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 117 куб.м. 13 куб.м. 184 куб.м. 0 куб.м. 24 куб.м. 338 куб.м.
бб, чб
203116 Продажба на стояща дървесина на корен 13,050.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203116 Виж пълна информация
3958 ДГС Мъглиж 05.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 72 куб.м. 4 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 28 куб.м. 143 куб.м.
бб, чб
203114 Продажба на стояща дървесина на корен 5,287.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203114 Виж пълна информация
3957 ДГС Мъглиж 05.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 14 куб.м. 24 куб.м. 164 куб.м. 330 куб.м. 35 куб.м. 597 куб.м.
бк, гбр
203112 Продажба на стояща дървесина на корен 25,493.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203112 Виж пълна информация
3931 ДГС Мъглиж 27.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
75 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 605 куб.м. 0 куб.м. 68 куб.м. 748 куб.м.
чб
203115 Продажба на стояща дървесина на корен 28,908.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203115 Виж пълна информация
3914 ДГС Мъглиж 17.02.2020 Договаряне без предварително обявление 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо и сервизно обслужване , основен и текущ ремонт,включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка на ТП ДГС Мъглиж за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3900 ДГС Мъглиж 17.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 107 куб.м. 0 куб.м. 28 куб.м. 143 куб.м.
бб, чб
203114 Продажба на стояща дървесина на корен 5,905.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203114 Виж пълна информация
Процедура № 3900 на ДГС Мъглиж от 17.02.2020 е прекратена!
3899 ДГС Мъглиж 17.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
475 куб.м. 268 куб.м. 2 куб.м. 87 куб.м. 37 куб.м. 16 куб.м. 885 куб.м.
бб, см, бк
203113 Продажба на стояща дървесина на корен 47,295.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203113 Виж пълна информация
3898 ДГС Мъглиж 17.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 14 куб.м. 24 куб.м. 164 куб.м. 330 куб.м. 35 куб.м. 597 куб.м.
бк, гбр
203112 Продажба на стояща дървесина на корен 27,979.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203112 Виж пълна информация
Процедура № 3898 на ДГС Мъглиж от 17.02.2020 е прекратена!
3897 ДГС Мъглиж 17.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 6 куб.м. 1 куб.м. 240 куб.м. 240 куб.м. 144 куб.м. 635 куб.м.
здб
203102 Процедури за продажба на дървесина 37,553.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203102 на 17.02.2020 год. Виж пълна информация
3874 ДГС Мъглиж 11.02.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 18,634.94 лв. без ДДС
Предмет: Ръчна почвоподготовка; залесяване; попълване и отглеждане на култури Виж пълна информация
3831 ДГС Мъглиж 29.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
475 куб.м. 268 куб.м. 2 куб.м. 87 куб.м. 37 куб.м. 16 куб.м. 885 куб.м.
см, бб, бк
203113 Продажба на стояща дървесина на корен 53,013.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203113 Виж пълна информация
Процедура № 3831 на ДГС Мъглиж от 29.01.2020 е прекратена!
3830 ДГС Мъглиж 29.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 14 куб.м. 24 куб.м. 164 куб.м. 330 куб.м. 35 куб.м. 597 куб.м.
бк, гбр
203112 Продажба на стояща дървесина на корен 28,976.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203112 Виж пълна информация
Процедура № 3830 на ДГС Мъглиж от 29.01.2020 е прекратена!
3829 ДГС Мъглиж 29.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 6 куб.м. 1 куб.м. 240 куб.м. 240 куб.м. 144 куб.м. 635 куб.м.
здб
203102 Процедури за продажба на дървесина 41,375.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203102 на 29.01.2020 год. Виж пълна информация
Процедура № 3829 на ДГС Мъглиж от 29.01.2020 е прекратена!