Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3712 ДГС Мъглиж 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
143 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 498 куб.м. 131 куб.м. 109 куб.м. 881 куб.м.
здб; бл; чб; бб
203106 Процедури за добив на дървесина 21,496.40 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203106 на 19.12.2019 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
Процедура № 3712 на ДГС Мъглиж от 19.12.2019 е прекратена!
3711 ДГС Мъглиж 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
121 куб.м. 109 куб.м. 0 куб.м. 120 куб.м. 0 куб.м. 17 куб.м. 367 куб.м.
чб, бб
203103 Процедури за добив на дървесина 8,955.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203103 на 19.12.2019 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3633 ДГС Мъглиж 09.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
66 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 66 куб.м.
чб
193110-25 Процедури за продажба на дървесина 5,625.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193110-25 на 09.12.2019 год. Виж пълна информация
3629 ДГС Мъглиж 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14416 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
2003 Д Дългосрочни договори 607,207.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2003Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА РЕКА, ДГС ЧИРПАН, ДГС МЪГЛИЖ, ДЛС ТОПОЛОВГРАД И ДГС КАЗАНЛЪК Виж пълна информация
3603 ДГС Мъглиж 02.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
154 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 202 куб.м.
чб, бб
193161 Процедури за продажба на дървесина 16,894.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193161 на 02.12.2019 год. Виж пълна информация
Процедура № 3603 на ДГС Мъглиж от 02.12.2019 е прекратена!
3602 ДГС Мъглиж 02.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
151 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 233 куб.м.
бб, чб, бк
193160 Процедури за продажба на дървесина 20,210.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193160 на 02.12.2019 год. Виж пълна информация
Процедура № 3602 на ДГС Мъглиж от 02.12.2019 е прекратена!
3601 ДГС Мъглиж 02.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 110 куб.м. 57 куб.м. 20 куб.м. 240 куб.м.
бк, гбр, трп
193129 Процедури за продажба на дървесина 18,033.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193129 на 02.12.2019 год. Виж пълна информация
3590 ДГС Мъглиж 27.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
154 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 202 куб.м.
чб, бб
193161 Процедури за продажба на дървесина 16,894.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193161 на 27.11.2019 год. Виж пълна информация
Процедура № 3590 на ДГС Мъглиж от 27.11.2019 е прекратена!
3589 ДГС Мъглиж 27.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
151 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 233 куб.м.
бб, чб, бк
193160 Процедури за продажба на дървесина 20,210.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193160 на 27.11.2019 год. Виж пълна информация
Процедура № 3589 на ДГС Мъглиж от 27.11.2019 е прекратена!
3588 ДГС Мъглиж 27.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 110 куб.м. 57 куб.м. 20 куб.м. 240 куб.м.
бк, гбр, трп
193129 Процедури за продажба на дървесина 18,033.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193129 на 27.11.2019 год. Виж пълна информация
Процедура № 3588 на ДГС Мъглиж от 27.11.2019 е прекратена!
3587 ДГС Мъглиж 27.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 110 куб.м. 57 куб.м. 20 куб.м. 240 куб.м.
бк, гбр, трп
193129 Процедури за добив на дървесина 5,856.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 193129 на 27.11.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3528 ДГС Мъглиж 08.11.2019 Договаряне без предварително обявление 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо и сервизно обслужване , основен и текущ ремонт,включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка на ТП ДГС Мъглиж за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
Процедура № 3528 на ДГС Мъглиж от 08.11.2019 е прекратена!
3522 ДГС Мъглиж 12.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
315 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 81 куб.м. 39 куб.м. 9 куб.м. 465 куб.м.
бб, бк, гбр
193128 Процедури за продажба на дървесина 41,791.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193128 на 12.11.2019 год. Виж пълна информация
3521 ДГС Мъглиж 12.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
315 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 81 куб.м. 39 куб.м. 9 куб.м. 465 куб.м.
бк, бк, гбр
193128 Процедури за добив на дървесина 11,346.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 193128 на 12.11.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3519 ДГС Мъглиж 08.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
720 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 410 куб.м. 44 куб.м. 65 куб.м. 1239 куб.м.
см, бб, бк
193119 Продажба на стояща дървесина на корен 74,948.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193119 Виж пълна информация
Процедура № 3519 на ДГС Мъглиж от 08.11.2019 е прекратена!
3517 ДГС Мъглиж 02.12.2019 Открита процедура 2,460.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции /без защитно облекло за пожари/”: Обособена позиция № 1: „Доставка чрез закупуване на работни дрехи”; Обособена позиция № 2: „Доставка чрез закупуване на обувни изделия” Виж пълна информация
3514 ДГС Мъглиж 06.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 35 куб.м. 0 куб.м. 405 куб.м. 0 куб.м. 73 куб.м. 545 куб.м.
чб
193127 Процедури за продажба на дървесина 34,895.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193127 на 06.11.2019 год. Виж пълна информация
3513 ДГС Мъглиж 06.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 136 куб.м. 3 куб.м. 11 куб.м. 192 куб.м.
бб,см,бк
193126 Процедури за продажба на дървесина 12,889.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193126 на 06.11.2019 год. Виж пълна информация
3512 ДГС Мъглиж 06.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116 куб.м. 52 куб.м. 0 куб.м. 147 куб.м. 55 куб.м. 34 куб.м. 404 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бк,гбр
193125 Процедури за продажба на дървесина 30,098.40 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193125 на 06.11.2019 год. Виж пълна информация
3511 ДГС Мъглиж 06.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 35 куб.м. 0 куб.м. 405 куб.м. 0 куб.м. 73 куб.м. 545 куб.м.
чб
193127 Процедури за добив на дървесина 13,298.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 193127 на 06.11.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация