Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3044 ДГС Мъглиж 10.05.2019 193111
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
175 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 466 куб.м. 0 куб.м. 157 куб.м. 798 куб.м.
чб
Продажба на стояща дървесина на корен 38,422.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193111 Виж пълна информация
3043 ДГС Мъглиж 10.05.2019 193109
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 23 куб.м. 0 куб.м. 92 куб.м. 55 куб.м. 20 куб.м. 236 куб.м.
бб,см,ела,бк
Продажба на стояща дървесина на корен 13,501.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193109 Виж пълна информация
3042 ДГС Мъглиж 10.05.2019 193108
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 102 куб.м. 0 куб.м. 167 куб.м. 7 куб.м. 28 куб.м. 330 куб.м.
бб,см,бк,гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 16,650.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193108 Виж пълна информация
3015 ДГС Мъглиж 27.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 24,688.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддържане на съоръжения за защита на горските територии от пожари чрез отстраняване на горската покривка, храстите и тревата до минералния почвен слой, които не са строителство по смисъла на ЗУТ и на ЗГ, в горските територии на ТП ДГС „Мъглиж”, през 2019 год.” Виж пълна информация
3009 ДГС Мъглиж 30.04.2019 193108
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 102 куб.м. 0 куб.м. 167 куб.м. 7 куб.м. 28 куб.м. 330 куб.м.
бб,см,бк,гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 16,650.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193108 Виж пълна информация
Процедура № 3009 на ДГС Мъглиж от 30.04.2019 е прекратена!
2974 ДГС Мъглиж 15.04.2019 193110-11
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
119 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 119 куб.м.
бб, здгл, см, бк
Процедури за продажба на дървесина 14,030.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-11 Виж пълна информация
2973 ДГС Мъглиж 15.04.2019 193110-8
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 19 куб.м.
бк, здб; трп
Процедури за продажба на дървесина 1,785.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-8 Виж пълна информация
2924 ДГС Мъглиж 29.03.2019 193110-13
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
90 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 90 куб.м.
чб, бб
Процедури за продажба на дървесина 10,110.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-13 Виж пълна информация
2923 ДГС Мъглиж 29.03.2019 183110-26
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 17 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 1,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183110-26 Виж пълна информация
2921 ДГС Мъглиж 29.03.2019 193107
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
381 куб.м. 331 куб.м. 25 куб.м. 82 куб.м. 35 куб.м. 44 куб.м. 898 куб.м.
чб, бб, бк, см, здгл
Продажба на стояща дървесина на корен 57,114.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193107 Виж пълна информация
2919 ДГС Мъглиж 29.03.2019 193106
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 32 куб.м. 0 куб.м. 56 куб.м. 0 куб.м. 24 куб.м. 116 куб.м.
бб
Продажба на стояща дървесина на корен 4,591.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193106 Виж пълна информация
2918 ДГС Мъглиж 29.03.2019 193105
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
102 куб.м. 140 куб.м. 8 куб.м. 54 куб.м. 0 куб.м. 42 куб.м. 346 куб.м.
чб, бб
Продажба на стояща дървесина на корен 20,512.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193105 Виж пълна информация
2917 ДГС Мъглиж 29.03.2019 193110-12
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 25 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 2,010.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-12 Виж пълна информация
2896 ДГС Мъглиж 22.03.2019 193110-9
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 18 куб.м.
чб, бб
Процедури за продажба на дървесина 2,070.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-9 Виж пълна информация
2895 ДГС Мъглиж 22.03.2019 193110-8
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 19 куб.м.
бк, здб, трп
Процедури за продажба на дървесина 1,785.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-8 Виж пълна информация
2894 ДГС Мъглиж 22.03.2019 193110-11
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
119 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 119 куб.м.
бб, здгл, см, бк
Процедури за продажба на дървесина 14,605.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-11 Виж пълна информация
2874 ДГС Мъглиж 14.03.2019 193104
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
93 куб.м. 113 куб.м. 0 куб.м. 158 куб.м. 2 куб.м. 32 куб.м. 398 куб.м.
бб, чб, здб
Продажба на стояща дървесина на корен 23,508.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193104 Виж пълна информация
2859 ДГС Мъглиж 11.03.2019 193103
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
123 куб.м. 80 куб.м. 0 куб.м. 319 куб.м. 114 куб.м. 160 куб.м. 796 куб.м.
бб, см, ел, бк, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 43,866.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193103 Виж пълна информация
2844 ДГС Мъглиж 05.03.2019 193110-6
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
115 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 115 куб.м.
тп
Процедури за продажба на дървесина 9,605.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-6 Виж пълна информация
2839 ДГС Мъглиж 05.03.2019 193110-5
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
45 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 75 куб.м.
бб
Процедури за продажба на дървесина 7,925.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-5 Виж пълна информация