Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3722 ДГС Мъглиж 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
219 куб.м. 200 куб.м. 5 куб.м. 47 куб.м. 5 куб.м. 40 куб.м. 516 куб.м.
чб, бб, здб
203109 Процедури за добив на дървесина 12,590.40 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203109 на 19.12.2019 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3721 ДГС Мъглиж 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 6 куб.м. 1 куб.м. 240 куб.м. 240 куб.м. 144 куб.м. 635 куб.м.
здб
203102 Процедури за продажба на дървесина 45,832.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203102 на 19.12.2019 год. Виж пълна информация
Процедура № 3721 на ДГС Мъглиж от 19.12.2019 е прекратена!
3720 ДГС Мъглиж 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 6 куб.м. 1 куб.м. 240 куб.м. 240 куб.м. 144 куб.м. 635 куб.м.
здб
203102 Процедури за добив на дървесина 15,494.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203102 на 19.12.2019 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
Процедура № 3720 на ДГС Мъглиж от 19.12.2019 е прекратена!
3719 ДГС Мъглиж 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 69 куб.м. 170 куб.м. 0 куб.м. 246 куб.м.
блг, цр
203105 Процедури за продажба на дървесина 17,740.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203105 на 19.12.2019 год. Виж пълна информация
Процедура № 3719 на ДГС Мъглиж от 19.12.2019 е прекратена!
3718 ДГС Мъглиж 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
290 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 681 куб.м. 272 куб.м. 262 куб.м. 1505 куб.м.
бб,см,бк
203101 Продажба на стояща дървесина на корен 74,966.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203101 Виж пълна информация
3717 ДГС Мъглиж 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 69 куб.м. 170 куб.м. 0 куб.м. 246 куб.м.
блг, цр
203105 Процедури за добив на дървесина 6,002.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203105 на 19.12.2019 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
Процедура № 3717 на ДГС Мъглиж от 19.12.2019 е прекратена!
3715 ДГС Мъглиж 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
339 куб.м. 148 куб.м. 10 куб.м. 374 куб.м. 0 куб.м. 157 куб.м. 1028 куб.м.
тп
203104 Продажба на стояща дървесина на корен 45,575.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203104 Виж пълна информация
3714 ДГС Мъглиж 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
143 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 498 куб.м. 131 куб.м. 109 куб.м. 881 куб.м.
здб; бл; чб; бб
203106 Процедури за продажба на дървесина 61,952.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203106 на 19.12.2019 год. Виж пълна информация
Процедура № 3714 на ДГС Мъглиж от 19.12.2019 е прекратена!
3713 ДГС Мъглиж 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
121 куб.м. 109 куб.м. 0 куб.м. 120 куб.м. 0 куб.м. 17 куб.м. 367 куб.м.
чб, бб
203103 Процедури за продажба на дървесина 26,161.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203103 на 19.12.2019 год. Виж пълна информация
3712 ДГС Мъглиж 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
143 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 498 куб.м. 131 куб.м. 109 куб.м. 881 куб.м.
здб; бл; чб; бб
203106 Процедури за добив на дървесина 21,496.40 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203106 на 19.12.2019 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
Процедура № 3712 на ДГС Мъглиж от 19.12.2019 е прекратена!
3711 ДГС Мъглиж 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
121 куб.м. 109 куб.м. 0 куб.м. 120 куб.м. 0 куб.м. 17 куб.м. 367 куб.м.
чб, бб
203103 Процедури за добив на дървесина 8,955.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203103 на 19.12.2019 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3633 ДГС Мъглиж 09.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
66 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 66 куб.м.
чб
193110-25 Процедури за продажба на дървесина 5,625.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193110-25 на 09.12.2019 год. Виж пълна информация
3629 ДГС Мъглиж 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14416 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
2003 Д Дългосрочни договори 607,207.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2003Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА РЕКА, ДГС ЧИРПАН, ДГС МЪГЛИЖ, ДЛС ТОПОЛОВГРАД И ДГС КАЗАНЛЪК Виж пълна информация
3603 ДГС Мъглиж 02.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
154 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 202 куб.м.
чб, бб
193161 Процедури за продажба на дървесина 16,894.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193161 на 02.12.2019 год. Виж пълна информация
Процедура № 3603 на ДГС Мъглиж от 02.12.2019 е прекратена!
3602 ДГС Мъглиж 02.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
151 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 233 куб.м.
бб, чб, бк
193160 Процедури за продажба на дървесина 20,210.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193160 на 02.12.2019 год. Виж пълна информация
Процедура № 3602 на ДГС Мъглиж от 02.12.2019 е прекратена!
3601 ДГС Мъглиж 02.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 110 куб.м. 57 куб.м. 20 куб.м. 240 куб.м.
бк, гбр, трп
193129 Процедури за продажба на дървесина 18,033.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193129 на 02.12.2019 год. Виж пълна информация
3590 ДГС Мъглиж 27.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
154 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 202 куб.м.
чб, бб
193161 Процедури за продажба на дървесина 16,894.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193161 на 27.11.2019 год. Виж пълна информация
Процедура № 3590 на ДГС Мъглиж от 27.11.2019 е прекратена!
3589 ДГС Мъглиж 27.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
151 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 233 куб.м.
бб, чб, бк
193160 Процедури за продажба на дървесина 20,210.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193160 на 27.11.2019 год. Виж пълна информация
Процедура № 3589 на ДГС Мъглиж от 27.11.2019 е прекратена!
3588 ДГС Мъглиж 27.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 110 куб.м. 57 куб.м. 20 куб.м. 240 куб.м.
бк, гбр, трп
193129 Процедури за продажба на дървесина 18,033.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193129 на 27.11.2019 год. Виж пълна информация
Процедура № 3588 на ДГС Мъглиж от 27.11.2019 е прекратена!
3587 ДГС Мъглиж 27.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 110 куб.м. 57 куб.м. 20 куб.м. 240 куб.м.
бк, гбр, трп
193129 Процедури за добив на дървесина 5,856.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 193129 на 27.11.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация