Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3528 ДГС Мъглиж 08.11.2019 Договаряне без предварително обявление 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо и сервизно обслужване , основен и текущ ремонт,включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка на ТП ДГС Мъглиж за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
Процедура № 3528 на ДГС Мъглиж от 08.11.2019 е прекратена!
3522 ДГС Мъглиж 12.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
315 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 81 куб.м. 39 куб.м. 9 куб.м. 465 куб.м.
бб, бк, гбр
193128 Процедури за продажба на дървесина 41,791.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193128 на 12.11.2019 год. Виж пълна информация
3521 ДГС Мъглиж 12.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
315 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 81 куб.м. 39 куб.м. 9 куб.м. 465 куб.м.
бк, бк, гбр
193128 Процедури за добив на дървесина 11,346.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 193128 на 12.11.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3519 ДГС Мъглиж 08.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
720 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 410 куб.м. 44 куб.м. 65 куб.м. 1239 куб.м.
см, бб, бк
193119 Продажба на стояща дървесина на корен 74,948.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193119 Виж пълна информация
Процедура № 3519 на ДГС Мъглиж от 08.11.2019 е прекратена!
3517 ДГС Мъглиж 02.12.2019 Открита процедура 2,460.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции /без защитно облекло за пожари/”: Обособена позиция № 1: „Доставка чрез закупуване на работни дрехи”; Обособена позиция № 2: „Доставка чрез закупуване на обувни изделия” Виж пълна информация
3514 ДГС Мъглиж 06.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 35 куб.м. 0 куб.м. 405 куб.м. 0 куб.м. 73 куб.м. 545 куб.м.
чб
193127 Процедури за продажба на дървесина 34,895.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193127 на 06.11.2019 год. Виж пълна информация
3513 ДГС Мъглиж 06.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 136 куб.м. 3 куб.м. 11 куб.м. 192 куб.м.
бб,см,бк
193126 Процедури за продажба на дървесина 12,889.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193126 на 06.11.2019 год. Виж пълна информация
3512 ДГС Мъглиж 06.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116 куб.м. 52 куб.м. 0 куб.м. 147 куб.м. 55 куб.м. 34 куб.м. 404 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бк,гбр
193125 Процедури за продажба на дървесина 30,098.40 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193125 на 06.11.2019 год. Виж пълна информация
3511 ДГС Мъглиж 06.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 35 куб.м. 0 куб.м. 405 куб.м. 0 куб.м. 73 куб.м. 545 куб.м.
чб
193127 Процедури за добив на дървесина 13,298.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 193127 на 06.11.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3510 ДГС Мъглиж 06.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 136 куб.м. 3 куб.м. 11 куб.м. 192 куб.м.
бб,см,бк
193126 Процедури за добив на дървесина 4,684.80 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 193126 на 06.11.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3509 ДГС Мъглиж 06.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116 куб.м. 52 куб.м. 0 куб.м. 147 куб.м. 55 куб.м. 34 куб.м. 404 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бк,гбр
193125 Процедури за добив на дървесина 9,857.60 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 193125 на 06.11.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3456 ДГС Мъглиж 08.10.2019 Събиране на оферти с обява 2,196.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2019 г. на работниците и служителите, предвидени в Приложение №5 на Наредба №3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците в ТП ДГС Мъглиж“

Виж пълна информация
3448 ДГС Мъглиж 11.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
74 куб.м. 89 куб.м. 4 куб.м. 59 куб.м. 33 куб.м. 7 куб.м. 266 куб.м.
см, бб, чб, бк, гбр, здгл
193125 Продажба на стояща дървесина на корен 13,243.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193125 Виж пълна информация
3433 ДГС Мъглиж 04.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 139 куб.м. 170 куб.м. 7 куб.м. 317 куб.м.
бк, здб, гбр
193124 Продажба на стояща дървесина на корен 14,952.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193124 Виж пълна информация
3391 ДГС Мъглиж 08.10.2019 Открита процедура 10,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка и доставка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. включително и техника в извънгаранционен срок) за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Мъглиж“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3380 ДГС Мъглиж 10.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
164 куб.м. 86 куб.м. 2 куб.м. 106 куб.м. 84 куб.м. 57 куб.м. 499 куб.м.
см, бб, бк, здгл, чб, гбр
193123 Продажба на стояща дървесина на корен 26,667.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193123 Виж пълна информация
3378 ДГС Мъглиж 01.10.2019 Открита процедура 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3374 ДГС Мъглиж 01.10.2019 Открита процедура 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо и сервизно обслужване, основен и текущ ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка на ТП ДГС Мъглиж за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3373 ДГС Мъглиж 10.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 391 куб.м. 324 куб.м. 242 куб.м. 975 куб.м.
бк, здб, гбр
193122 Продажба на стояща дървесина на корен 44,862.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193122 Виж пълна информация
3367 ДГС Мъглиж 26.08.2019 Договаряне 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 36 месеца“. Виж пълна информация