slide

Процедури | ДГС Мъглиж

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6143 на ДГС Мъглиж от 19.05.2022 е прекратена!
6143 ДГС Мъглиж 19.05.2022 ак, цр 223119 Процедури за добив на дървесина 29,832.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6090 на ДГС Мъглиж от 13.04.2022 е прекратена!
6090 ДГС Мъглиж 13.04.2022 ак, цр 223119 Процедури за добив на дървесина 28,208.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5987 ДГС Мъглиж 04.03.2022 чб, бб, ак, бл, здб, цр 223118, 223120 Процедури за добив на дървесина 15,183.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5968 на ДГС Мъглиж от 25.02.2022 е прекратена!
5968 ДГС Мъглиж 25.02.2022 ак, цр 223119 Процедури за добив на дървесина 28,208.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5925 ДГС Мъглиж 02.02.2022 чб,бб,здб,бк,гбр,бл,срлп,цр 223110; 223111, 223112, 223118 Процедури за добив на дървесина 27,266.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5879 ДГС Мъглиж 20.12.2021 бл,цр,здб,дрлп, № 223110, 223117 Процедури за добив на дървесина 18,647.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5851 ДГС Мъглиж 20.12.2021 здб, гбр, бк, бб, чб 223111, 223113, 223114, 223115, 223116 Процедури за добив на дървесина 106,798.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5734 ДГС Мъглиж 30.11.2021 чб,цр,бб 223105 Процедури за добив на дървесина 6,335.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5708 на ДГС Мъглиж от 25.11.2021 е прекратена!
5708 ДГС Мъглиж 25.11.2021 чб, бб, здб 223104 Процедури за добив на дървесина 11,233.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5707 на ДГС Мъглиж от 25.11.2021 е прекратена!
5707 ДГС Мъглиж 25.11.2021 чб 223101 Процедури за добив на дървесина 20,464.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5700 ДГС Мъглиж 22.11.2021 бб,бк,гбр,чрш,см,ела, 213151 и 213152 Процедури за добив на дървесина 10,817.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5683 ДГС Мъглиж 15.11.2021 здб 213150 Процедури за добив на дървесина 1,976.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5664 ДГС Мъглиж 03.11.2021 здб,бл,гбр,цр,бк 213148;213149 Процедури за добив на дървесина 10,053.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5530 ДГС Мъглиж 03.09.2021 чб,бб,см 213142 Процедури за добив на дървесина 4,026.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5523 на ДГС Мъглиж от 31.08.2021 е прекратена!
5523 ДГС Мъглиж 31.08.2021 бк,гбр 213140 Процедури за добив на дървесина 9,126.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5393 ДГС Мъглиж 28.06.2021 здб, гбр, бл, цр 213133 Процедури за добив на дървесина 6,612.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5360 ДГС Мъглиж 01.06.2021 бб,см,здгл 213126 Процедури за добив на дървесина 7,847.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5355 ДГС Мъглиж 01.06.2021 здб, гбр, бк 213130 Процедури за добив на дървесина 15,274.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5317 ДГС Мъглиж 10.05.2021 чб, бб 213127, 213128, 213129 Процедури за добив на дървесина 11,405.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5300 ДГС Мъглиж 10.05.2021 здб,бл,бк,гбр 213125 Процедури за добив на дървесина 22,091.00 лв. без ДДС