slide

Процедури | ДГС Мъглиж

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6105 ДГС Мъглиж 20.04.2022 бб,чб,см 213142П Процедури за продажба на дървесина 4,440.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6069 ДГС Мъглиж 31.03.2022 чб,бб 223105П Процедури за продажба на дървесина 4,687.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5982 ДГС Мъглиж 01.03.2022 здб, гбр, цр, бк,ак,бб,чб 223112П2;223118П2;223120П Процедури за продажба на дървесина 26,547.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5924 ДГС Мъглиж 31.01.2022 чб,бб,см,бл,цр,здб,бк,гбр,срлп,бл, №213142П;223110П2;223111П;223112П;223117П;223118П; Процедури за продажба на дървесина 57,855.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5893 на ДГС Мъглиж от 30.12.2021 е прекратена!
5893 ДГС Мъглиж 30.12.2021 чб, бб, см 213142 П Процедури за продажба на дървесина 4,440.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5862 ДГС Мъглиж 16.12.2021 чб,бб 223115П;223116П; Процедури за продажба на дървесина 36,315.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5853 ДГС Мъглиж 16.12.2020 бк,гбр 223113П;223113П2;223114П;223114П2 Процедури за продажба на дървесина 248,976.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5819 на ДГС Мъглиж от 16.12.2021 е прекратена!
5819 ДГС Мъглиж 16.12.2021 здб,бк,гбр 223111П Процедури за продажба на дървесина 7,585.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5797 ДГС Мъглиж 09.12.2021 бл, здб, цр, срлп 223110 П Процедури за продажба на дървесина 14,927.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5735 на ДГС Мъглиж от 30.11.2021 е прекратена!
5735 ДГС Мъглиж 30.11.2021 чб,бб Процедури за продажба на дървесина 4,687.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5710 на ДГС Мъглиж от 25.11.2021 е прекратена!
5710 ДГС Мъглиж 25.11.2021 чб, бб, здб 223104 Процедури за продажба на дървесина 33,847.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5709 на ДГС Мъглиж от 25.11.2021 е прекратена!
5709 ДГС Мъглиж 25.11.2021 чб 223101 Процедури за продажба на дървесина 57,299.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5701 ДГС Мъглиж 22.11.2021 бб,бк,гбр,чрш,см,ела 213151П и 213152П Процедури за продажба на дървесина 33,879.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5684 ДГС Мъглиж 15.11.2021 здб 213150П Процедури за продажба на дървесина 6,368.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5663 ДГС Мъглиж 03.11.2021 бк,здб,гбр,бл,цр 213148П;213149П Процедури за продажба на дървесина 21,179.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5531 ДГС Мъглиж 03.09.2021 бк,гбр,здб,чб,бб,см 213125,213140,213142 Процедури за продажба на дървесина 49,263.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5522 ДГС Мъглиж 31.08.2021 бл,цр,здб,гбр 213133 -I Процедури за продажба на дървесина 10,792.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5494 на ДГС Мъглиж от 13.08.2021 е прекратена!
5494 ДГС Мъглиж 13.08.2021 чб 213129 Процедури за продажба на дървесина 2,205.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5487 ДГС Мъглиж 13.08.2021 здб, гбр 213130 II Процедури за продажба на дървесина 10,573.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5469 на ДГС Мъглиж от 11.08.2021 е прекратена!
5469 ДГС Мъглиж 11.08.2021 бк,здб 213121,213130,213133 Процедури за продажба на дървесина 4,478.00 лв. без ДДС