slide

Процедури | ДГС Мъглиж

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6608 ДГС Мъглиж 20.03.2023 чб, здб, мжд, гбр, кгбр, бл, срлп, здгл, бб, см, бк, цр Открит конкурс №2 Дългосрочни договори 372,684.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3629 ДГС Мъглиж 20.12.2019 чб, бб, бк,гбр и др 2003 Д Дългосрочни договори 607,207.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1837 ДГС Мъглиж 07.03.2018 0 1802 Д Дългосрочни договори 737,055.00 лв. без ДДС