slide

Ценоразписи | ДГС Мъглиж

ЦЕНОРАЗПИС За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдели 64 щ, ю, Обект № 2310, за юридически лица.
Файл
Добавен
03.04.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдели 297 а, ж, и, Обект № 2307, за юридически лица.
Файл
Добавен
24.02.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдел 311 е, Обект № 223119, за юридически лица.
Файл
Добавен
24.02.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдел 34 и, Обект № 223166, за юридически лица.
Файл
Добавен
24.02.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдели 34 в, е, 303 р, 304 н, Обекти №№ 223135, 223153, 223164, за юридически лица.
Файл
Добавен
24.02.2023 / ДГС Мъглиж
Ценоразпис по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдели 120 б, 153 ж, Обекти №№ 223156, 223163, за юридически лица.
Файл
Добавен
24.02.2023 / ДГС Мъглиж
Ценоразпис по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдел 168 е, Обект № 223159, за юридически лица.
Файл
Добавен
24.02.2023 / ДГС Мъглиж
Ценоразпис за продажба на д-на на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1. т. 4 от Наредбата за физически лица на територията на ТП ДГС Мъглиж.
Файл
Добавен
14.11.2022 / ДГС Мъглиж
Ценоразпис за продажба на д-на на временен склад по чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за ЮЛ
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Мъглиж
Ценоразпис по чл. 71 за Физически лица
Файл
Добавен
16.05.2022 / ДГС Мъглиж
Ценоразпис
Файл
Добавен
14.09.2017 / ДГС Мъглиж
Ценоразпис по чл. 71 ал.1 от Наредбата от 19.04.17г.
Файл
Добавен
20.04.2017 / ДГС Мъглиж