slide

Ценоразписи | ДГС Мъглиж

ЦЕНОРАЗПИС за продажба на дървесина от временен склад по реда на чл.71 ал.1 т.4 от Наредбата за юридически лица от Обекти №№ 2315ДД, 2316ДД, 2407, 2408
Файл
Добавен
21.06.2024 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Наредбата от Обект № 2406, за юридически лица.
Файл
Добавен
30.05.2024 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 3 от Наредбата от Обекти № 2305, 2337, за Кроношпан България ЕООД.
Файл
Добавен
29.04.2024 / ДГС Мъглиж
Ценоразпис за продажба на остатъци след сечта по реда на чл.71 ал.1 т.3 от Наредбата за физически лица подотд. 31"а", 252"а","г","з";
Файл
Добавен
23.04.2024 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС За продажба за продажба на дървесина от временен склад по реда на чл.71 ал.1 т.4 от Наредбата за юридически лица от Обект № 2314; отдел 264 подотдел "ж".
Файл
Добавен
03.04.2024 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС За продажба за продажба на дървесина от временен склад по реда на чл.71 ал.1 т.4 от Наредбата за юридически лица, от Обект № 2305; отдел 7 подотдел А.
Файл
Добавен
02.04.2024 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС За продажба за продажба на дървесина от временен склад по реда на чл.71 ал.1 т.4 от Наредбата за юридически лица. от Обект № 2329; отдел 29 подотдел "б"
Файл
Добавен
02.04.2024 / ДГС Мъглиж
За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Наредбата от Обект № 2343, за юридически лица
Файл
Добавен
16.01.2024 / ДГС Мъглиж
За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за физически лица
Файл
Добавен
16.01.2024 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС За продажба на добита дървесина на физически лица за лични нужди без право на продажба на основание чл.71 ал.11 от НУРВИДГ, от дърводобивен обект 2315ДД
Файл
Добавен
16.10.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Наредбата от Обект № 2343, за юридически лица.
Файл
Добавен
16.10.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата от Обект № 2342, за юридически лица.
Файл
Добавен
16.10.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата от Обект № 2339, за юридически лица.
Файл
Добавен
16.10.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдели: 29 б - Обект № 2329, за юридически лица.
Файл
Добавен
30.08.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдели: 146 а - Обект № 2321, за юридически лица.
Файл
Добавен
30.08.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдели: 104 в, 107 а - Обект № 2315 ДД, за юридически лица.
Файл
Добавен
30.08.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдели 64 щ, ю, Обект № 2310, за юридически лица.
Файл
Добавен
03.04.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдели 297 а, ж, и, Обект № 2307, за юридически лица.
Файл
Добавен
24.02.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдел 311 е, Обект № 223119, за юридически лица.
Файл
Добавен
24.02.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдел 34 и, Обект № 223166, за юридически лица.
Файл
Добавен
24.02.2023 / ДГС Мъглиж