slide

Ценоразписи | ДГС Мъглиж

Ценоразпис за продажба на д-на на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1. т. 4 от Наредбата за физически лица на територията на ТП ДГС Мъглиж.
Файл
Добавен
14.11.2022 / ДГС Мъглиж
Ценоразпис за продажба на д-на на временен склад по чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за ЮЛ
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Мъглиж
Ценоразпис по чл. 71 за Физически лица
Файл
Добавен
16.05.2022 / ДГС Мъглиж
Ценоразпис
Файл
Добавен
14.09.2017 / ДГС Мъглиж
Ценоразпис по чл. 71 ал.1 от Наредбата от 19.04.17г.
Файл
Добавен
20.04.2017 / ДГС Мъглиж