Ценоразписи

Ценоразпис по чл. 71 за Физически лица
Файл
Добавен
16.05.2022 / ДГС Мъглиж
Ценоразпис
Файл
Добавен
14.09.2017 / ДГС Мъглиж
Ценоразпис по чл. 71 ал.1 от Наредбата от 19.04.17г.
Файл
Добавен
20.04.2017 / ДГС Мъглиж