slide

Ценоразписи | ДГС Мъглиж

ЦЕНОРАЗПИС За продажба на добита дървесина на физически лица за лични нужди без право на продажба на основание чл.71 ал.11 от НУРВИДГ, от дърводобивен обект 2315ДД
Файл
Добавен
16.10.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Наредбата от Обект № 2343, за юридически лица.
Файл
Добавен
16.10.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата от Обект № 2342, за юридически лица.
Файл
Добавен
16.10.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата от Обект № 2339, за юридически лица.
Файл
Добавен
16.10.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдели: 29 б - Обект № 2329, за юридически лица.
Файл
Добавен
30.08.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдели: 146 а - Обект № 2321, за юридически лица.
Файл
Добавен
30.08.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдели: 104 в, 107 а - Обект № 2315 ДД, за юридически лица.
Файл
Добавен
30.08.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдели 64 щ, ю, Обект № 2310, за юридически лица.
Файл
Добавен
03.04.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдели 297 а, ж, и, Обект № 2307, за юридически лица.
Файл
Добавен
24.02.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдел 311 е, Обект № 223119, за юридически лица.
Файл
Добавен
24.02.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдел 34 и, Обект № 223166, за юридически лица.
Файл
Добавен
24.02.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдели 34 в, е, 303 р, 304 н, Обекти №№ 223135, 223153, 223164, за юридически лица.
Файл
Добавен
24.02.2023 / ДГС Мъглиж
Ценоразпис по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдели 120 б, 153 ж, Обекти №№ 223156, 223163, за юридически лица.
Файл
Добавен
24.02.2023 / ДГС Мъглиж
Ценоразпис по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдел 168 е, Обект № 223159, за юридически лица.
Файл
Добавен
24.02.2023 / ДГС Мъглиж
Ценоразпис за продажба на д-на на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1. т. 4 от Наредбата за физически лица на територията на ТП ДГС Мъглиж.
Файл
Добавен
14.11.2022 / ДГС Мъглиж
Ценоразпис за продажба на д-на на временен склад по чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за ЮЛ
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Мъглиж
Ценоразпис по чл. 71 за Физически лица
Файл
Добавен
16.05.2022 / ДГС Мъглиж
Ценоразпис
Файл
Добавен
14.09.2017 / ДГС Мъглиж
Ценоразпис по чл. 71 ал.1 от Наредбата от 19.04.17г.
Файл
Добавен
20.04.2017 / ДГС Мъглиж