slide

Гoрска сертификация | ДГС Мъглиж

Оценка на социалното въздействие
Файл
Добавен
28.03.2024 / ДГС Мъглиж
Публично известие за провеждане на сертификационен одит в ТП ДГС Мъглиж
Файл
Добавен
15.03.2024 / ДГС Мъглиж
Уведомление горскостопански дейности
Файл
Добавен
20.02.2024 / ДГС Мъглиж
Анализ положителни и отрицателни ефекти
Файл
Добавен
20.02.2024 / ДГС Мъглиж
Доклад мониторинг
Файл
Добавен
20.02.2024 / ДГС Мъглиж
Доклад 8.2.1
Файл
Добавен
20.02.2024 / ДГС Мъглиж
Резюме 8.5.1
Файл
Добавен
20.02.2024 / ДГС Мъглиж
до заинтересованите страни
Файл
Добавен
20.02.2024 / ДГС Мъглиж
Списък НДГП
Файл
Добавен
20.02.2024 / ДГС Мъглиж
Декларация ангажимент
Файл
Добавен
24.03.2023 / ДГС Мъглиж
уведомление на планираните горскостопански дейности
Файл
Добавен
28.02.2023 / ДГС Мъглиж
анализ на положителните и отрицателните външни ефекти
Файл
Добавен
28.02.2023 / ДГС Мъглиж
До всички заинтересовани страни
Файл
Добавен
28.02.2023 / ДГС Мъглиж
Доклад мониторинг
Файл
Добавен
23.02.2023 / ДГС Мъглиж
Доклад 8.2.1
Файл
Добавен
23.02.2023 / ДГС Мъглиж
Резюме 8.5.1
Файл
Добавен
23.02.2023 / ДГС Мъглиж
Списък НДГП
Файл
Добавен
23.02.2023 / ДГС Мъглиж
Доклад ГВСК
Файл
Добавен
17.01.2023 / ДГС Мъглиж
Оценка на социално въздействие
Файл
Добавен
17.01.2023 / ДГС Мъглиж
уведомление на планирани горскостопански дейности
Файл
Добавен
31.03.2022 / ДГС Мъглиж