slide

Гoрска сертификация | ДГС Мъглиж

Декларация ангажимент
Файл
Добавен
24.03.2023 / ДГС Мъглиж
уведомление на планираните горскостопански дейности
Файл
Добавен
28.02.2023 / ДГС Мъглиж
анализ на положителните и отрицателните външни ефекти
Файл
Добавен
28.02.2023 / ДГС Мъглиж
До всички заинтересовани страни
Файл
Добавен
28.02.2023 / ДГС Мъглиж
Доклад мониторинг
Файл
Добавен
23.02.2023 / ДГС Мъглиж
Доклад 8.2.1
Файл
Добавен
23.02.2023 / ДГС Мъглиж
Резюме 8.5.1
Файл
Добавен
23.02.2023 / ДГС Мъглиж
Списък НДГП
Файл
Добавен
23.02.2023 / ДГС Мъглиж
Доклад ГВСК
Файл
Добавен
17.01.2023 / ДГС Мъглиж
Оценка на социално въздействие
Файл
Добавен
17.01.2023 / ДГС Мъглиж
уведомление на планирани горскостопански дейности
Файл
Добавен
31.03.2022 / ДГС Мъглиж
анализ на положителни и отрицателни външни ефекти
Файл
Добавен
31.03.2022 / ДГС Мъглиж
до заинтересованите страни
Файл
Добавен
31.03.2022 / ДГС Мъглиж
доклад 8.5.1
Файл
Добавен
26.01.2022 / ДГС Мъглиж
доклад 8.2.1
Файл
Добавен
26.01.2022 / ДГС Мъглиж
доклад проведен мониторинг
Файл
Добавен
26.01.2022 / ДГС Мъглиж
Анализ 5.3.1-5.3.2
Файл
Добавен
26.01.2022 / ДГС Мъглиж
Доклад ГВСК актуализиран 2021г.
Файл
Добавен
23.12.2021 / ДГС Мъглиж
списък НДГП
Файл
Добавен
23.12.2021 / ДГС Мъглиж
уведомление за планирани дейности
Файл
Добавен
23.12.2021 / ДГС Мъглиж